تسهیلات اقامتی

مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان گرامی :

ستاد برگزاری نمایشگاه چاپ ، بسته بندی و فرآوری 

جهت تسهیل در امر اقامت جنابعالی در زمان برگزاری نمایشگاه اقدام به اخذ تخفیف از هتل های ذیل را نموده است.لطفا جهت دسترسی به نزدیکترین مرکز اقامتی به نمایشگاه و دریافت تخفیف فایل ذیل را دانلود نمایید.

Hotel.pdf