سمینارها و همایش ها

از حضور شما در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و فرآوری که از 19 الی 22 مهر ماه 1397 در نمایشگاه شهر آفتاب تهران برگزار می شود، تقدیر و تشکر می نماییم.

برنامه های جانبی نمایشگاه در جدول زیر آورده شده است :

لطفا جهت ثبت نام در این رویدادها ، از طریق فرم پایین صفحه ، ثبت نام فرمایید.

 

 

این سمینار 5 شنبه / 19 مهرماه 1397 ساعت 14:30 الی 16 برگزار میشود
این سمینار 5 شنبه / 19 مهرماه 1397 ساعت 14:30 الی 16 برگزار میشود
این سمینار جمعه / 20 مهرماه 1397 ساعت 10:30 الی 14 برگزار میشود
این سمینار جمعه / 20 مهرماه 1397 ساعت 15 الی 17 برگزار میشود
این سمینار شنبه / 21 مهرماه 1397 ساعت 11 الی 13 برگزار میشود
این سمینار شنبه / 21 مهرماه 1397 ساعت 14 الی 15:30 برگزار میشود
این سمینار 1 شنبه / 22 مهرماه 1397 ساعت 11 الی 13 برگزار میشود
این سمینار 1 شنبه / 22 مهرماه 1397 ساعت 14 الی 15:30 برگزار میشود