سمینارها و همایش ها

از حضور شما در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و فرآوری که از 19 الی 22 مهر ماه 1397 در نمایشگاه شهر آفتاب تهران برگزار شد، تقدیر و تشکر می نماییم.

برنامه های جانبی نمایشگاه در جدول زیر آورده شده است :