نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد

http://mpapexpo.com

نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد به عنوان نمایشگاه مرجع در زمینه نمایش نوآوری های صنعت چاپ و بسته بندی در شرق کشور محسوب میشود و یکی از مهمترین ابزارها در معرفی و فروش کالا، و پایه و اساس توسعه فرهنگی و اقتصادی در استان خراسان رضوی و صادرات به کشور افغانستان و آسیای میانه محسوب میشود و در افزایش تولید نقش بسزایی دارد.

 

جایگاه استان خراسان در صنعت چاپ و بسته بندی:
دومین استان کشور در صنعت چاپ و بسته بندی
صادرات چشمگیر استان خراسان به کشورهای آسیای میانه

 

سوابق برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد
فضای نمایشگاهی: 2800 متر مربع
تعداد بازدید کنندگان: 9000 نفر
تعداد کل مشارکت کنندگان: 102 شرکت
شرکت برساز رویداد پارس سال گذشته با همکاری نهادهای زیر موفق به برگزاری پنجمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی  در شهرمشهدشد که یکی از دستاوردهای مهم آن،  جذب بیش از  6 میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی در استان خراسان
می باشد؛که بنا به تایید استانداری خراسان رضوی این اندازه از جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش چاپ و بسته بندی کم نظیر  بوده است.