بسته بندی

 •  ماشین آلات بسته بندی مواد غذایی و نوشیدنی ها
 •  ماشین آلات بسته بندی مواد دارویی، آرایشی و بهداشتی
 •  ماشین آلات بسته بندی شیرینی جات و نان ها
 •  ماشین آلات بسته بندی مواد مصرفی و صنعتی
 • مواد بسته بندی، روش های بسته بندی و تولید بسته بندی
 • ماشین آلات ساخت و تولید مواد بسته بندی
 • بسته بندی خودکار   
 • بسته بندی و تدارکات
 • طراحی بسته بندی       
 • خدمات
 • این نمایشگاه تخصصی تمامی بخش های گوناگون صنعت بسته بندی را با تمامی جزییات به نمایش می گذارد.

بخش های ویژه عبارتند از:

 • فناوری پیشران
 • فناوری کنترل
 • فناوری حسی
 • پردازش تصویر صنعتی
 • فناوری کانوایر
 • نرم افزار  و ارتباطات صنعتی
 • اجزا
 • قطعات و وسایل جانبی ماشین آلات
 • وسایل جانبی
 • سیستم های تمام خودکار
 • مواد کمکی برای بسته بندی