فرآوری

  • ماشین آلات صنایع غذایی،ماشین آلات عمل آوری صنایع غذایی

  • ماشین آلات پرکن (شیمیایی،غذایی و …)

  • ماشین الات ذخیره مواد غذایی

  • دستگاه و تجهیزات جانبی