ماشین آلات و تجهیزات بسته بندی و فرآوری

• آماده سازی و تغذیه
• پر کردن و بسته بندی
• بسته بندی نهایی، جریان مواد، پشتیبانی
• برچسب زنی و مارک زنی
• بازرسی و کنترل
• سایر ماشین آلات و تجهیزات فرآیندهای بسته بندی
• مجموعه کامل خطوط بسته بندی
• ابزار و تجهیزات کمکی بسته بندی با دست
• ماشین آلات تولید بسته بندی و اجزاء بسته بندی
• ماشین آلات و تجهیزات تکمیل رسانه های بسته بندی
• ماشین آلات و تجهیزات چاپ رسانه های بسته بندی