ماشین آلات و تجهیزات تولید نان، اسنک (بیسکوئیت، کلوچه و غیره)

  • خط کامل تولید نان، اسنک و خوراکی تهیه شده از غلات
  • ماشین آلات و تجهیزات انفرادی تولید نان، اسنک و خوراکی های تهیه شده از غلات
  • تجهیزات عملیات و جانبی تولید نان، اسنک و خوراکی های تهیه شده از غلات
  • تجهیزات ذخیره سازی، پشتیبانی و حمل و نقل تولید نان، اسنک و خوراکی های تهیه شده از غلات