ماشین ها اداری

  • پرینترهای لیزری و جوهر افشان
  • پرینتر CD
  • پرینترهای سایز بزرگ
  • پرینترهای باریک (Narrow Format)
  • هد پرینت و نرم افزار فناوری