بازدید اعضای اتحادیه مطابع افغانستان از سومین نمایشگاه چاپ، بسته بندی و فرآوری IPAP و pacprocess تهران

بازدید اعضای اتحادیه مطابع افغانستان از سومین نمایشگاه چاپ، بسته بندی و فرآوری IPAP و pacprocess تهران

کشور افغانستان به عنوان یکی از مهمترین کشور های صادراتی ایران مخصوصا برای فعالان صنعت چاپ و بسته بندی کشور محسوب می شود. با توجه به استقبال و حضور شرکت های فعال حوزه چاپ و بسته بندی در نمایشگاه IPAP و pacprocess سال جاری، طی برنامه ریزی ها و هماهنگی ها صورت گرفته با ریاست محترم اتحادیه مطابع کشور افغانستان، از اعضای آن اتحادیه جهت بازدید از نمایشگاه و انجام مبادلات تجاری با مشارکت کنندگان دعوت بعمل آمده است.

لیست اعضای مطابع افغانستان
لیست اعضای مطابع افغانستان
2019-08-10