بازدید مدیران و اعضای محترم اتاق صنعت و معدن ولایت هرات افغانستان از نمایشگاه

بازدید مدیران و اعضای محترم اتاق صنعت و معدن ولایت هرات افغانستان از نمایشگاه

🔵 یکی از مقصد های مهم صادرات ایران کشور پهناور افغانستان می باشد. با توجه به استقبال و حضور شرکت های فعال حوزه چاپ و بسته بندی در نمایشگاه IPAP و pacprocess سال جاری، طی برنامه ریزی ها و هماهنگی ها صورت گرفته با ریاست محترم اتاق صنعت و معدن ولایت هرات افغانستان، جهت بازدید از نمایشگاه و انجام مبادلات تجاری با مشارکت کنندگان دعوت بعمل آمده است.

 

2019-08-13