صنایع کوچک

انجمن سازندگان ماشین آلات بسته بندی و فرآوری آلمان (VDMA)

انجمن صنفی صنایع فرآوری کاغذ و کارتن آلمان (WPV)

انجمن صنعت چاپ

انجمن صادرکنندگان

شرکت نعاونی کارتون

اتحادیه صنف

انجمن علمی فناوری چاپ

اتحادیه خراسان رضوی