021-41074400

09120453017

پلن پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و فرآوری:

برای دانلود فایل PDF لطفآ اینجا کلیک نمایید.

پلان کلی نمایشگاه چاپ بسته بندی و فرآوری.