021-41074400

09120453017

مراحل ثبت نام :
1) تکمیل فرم ثبت نام از طریق وب سایت
2) تایید از ستاد برگزاری و دریافت جانمایی اولیه
(لازم به ذکر است این مرحله هیچ تعهدی برای رزرو فضا توسط برگزارکننده ایجاد نمی کند و رزرو قطعی بعد از واریز وجه انجام می شود)
3) دریافت پیش فاکتور و تسویه 50% هزینه ثبت نام
(با توجه به اینکه اطلاعات فارسی و انگلیسی ذیل در کلیه مراحل نمایشگاه استفاده خواهد شد، خواهشمند است در تکمیل فرم ثبت نام دقت فرمایید .)
4) تایید جانمایی
5) حداکثر تاریخ تسویه غرفه 15 شهریور1403